niedługo opublikuję informacje na temat treści

i terminów warsztatów rozwojowych dla kobiet,

z których będziesz mogła skorzystać