foto-migawki z występu tanecznego
w ramach programu tańcem stworzona

- 20 i 21 kwietnia 2018 ceik w olsztynie

 foto-migawki z występu tanecznego
w ramach programu tańcem stworzona

- 16 grudnia 2017 ceik w olsztynie

Slajd49
Slajd49
Slajd44
Slajd44
Slajd10
Slajd10
Slajd20
Slajd20
Slajd43
Slajd43
Slajd1
Slajd1
Slajd7
Slajd7
Slajd33
Slajd33
Slajd112
Slajd112
Slajd114
Slajd114
Slajd93
Slajd93
Slajd96
Slajd96
Slajd110
Slajd110
Slajd92
Slajd92
Slajd100
Slajd100
Slajd103
Slajd103
1/3

 foto-migawki z pierwszego występu tanecznego
w ramach programu tańcem stworzona 

Slajd2
Slajd2
Slajd3
Slajd3
Slajd9
Slajd9
Slajd27
Slajd27
Slajd26
Slajd26
Slajd22
Slajd22
Slajd20
Slajd20
Slajd7
Slajd7
Slajd16
Slajd16

 foto-migawki z drugiego występu tanecznego
w ramach programu tańcem stworzona 

Slajd4
Slajd4
Slajd2
Slajd2
Slajd15
Slajd15
Slajd3
Slajd3
Slajd24
Slajd24
Slajd6
Slajd6
Slajd5
Slajd5
Slajd10
Slajd10
Slajd9
Slajd9