niedługo opublikuję terminy i treść najbliższych warsztatów rozwojowych,

z których będziesz mogła skorzystać